Gitaarlessen & jouw GelrePas

Gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor het deelnemen aan culturele activiteiten gebruik maken van de gemeentelijke GelrePas.
Kijk voor het aanbod aan cursussen e.d. op de website van de GelrePas. Kan er geen aanspraak gemaakt worden op de GelrePas dan kan voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar een aanvraag voor financiële ondersteuning gedaan worden bij het Jeugcultuufonds Arnhem.
Ouders of verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds Arnhem. Dat doet een leerkracht, een docent, een jeugd- of jongerenwerker, een maatschappelijk werker of arts. Deze intermediair meldt zich via de website Jeugdcultuurfonds.nl/arnhem aan. De intermediair dient vervolgens een aanvraag in voor lesgeld.